Chưa có bài viết nào

Nội dung của trang này đang được hoàn thành trong thời gian tới, mong các bạn thông cảm vì sự chậm trễ này !

Góp ý xây dựng / Yêu cầu tài nguyên

Mình đã cố gắng xây dựng mọi thứ tốt nhất có thể, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng, lỗi sử dụng, yêu cầu về các chức năng mới, yêu cầu về tài nguyên miễn phí, mọi người có thể gửi theo form dưới đây. Mình sẽ tiến hành tổng hợp và tham khảo điều chỉnh trong phiên bản sắp tới. Website sẽ càng hoàn thiện hơn nếu có những ý kiến đóng góp từ mọi người. Mình trân trọng tất cả các ý kiến xây dựng dù là nhỏ nhất. Rất cảm ơn các bạn !!!


  Hình ảnh minh hoạ  Thông tin update phiên bản

   

  Phiên bản : 2.6 ( 10/7/2024 )

  • Giảm thiểu các node ở chế độ Prune để tải nhanh hơn
  • Điều chỉnh list controlnet mặc định hỗ trợ xl cơ bản và instantID,ipadapter
  • Cập nhật lại list node ComfyUI, thêm các node quan trọng trong Node tiêu chuẩn, ExtraNode
  • Cập nhật lại sever comfyUI, tốt hơn và xuất hiện cuối
  • Điều chỉnh, tối ưu giao diện, tốc độ...

  Phiên bản : 2.5 ( 5/5/2024 )

  • Cập nhật phiên bản Automatic v1.9.3 cho bản A-Update
  • Thêm ver A-1.8
  • Thêm nhiều Controlnet mới
  • Thêm chế độ ExtraNote trong ComfyUI
  • Thêm 2 sever mới ngoài Gradio
  • Thêm phương pháp cài custom note cho ComfyUI thông qua thẻ ComfyuiNote trong thư mục Wildcards
  • Thư viện mặc định hỗ trợ lora Lightning / TCD / Hyper / LCM
  • Cập nhật mô tả chi tiết trong trang Catalog : WebUI Catalog - Stable Diffusion Việt Nam

  Phiên bản : 2.4 ( 20/4/2024 )

  ⚙️ Tổng hợp các fix nhỏ đã update trước

  • Đổi lại tên Controlnet để fix lỗi miss controlnet
  • Cập nhật hỗ trợ toàn diện cho Controlnet IP-Adapter, IP-Adapter FaceID, IP-Adapter portrait
  • Thêm list Lora đặc biệt vào Lora mặc định (LCM, AnimateDiff, FaceID Lora )

  📀 Cập nhật mới :

  • Thêm các loại Instant ID controlnet cho Controlnet XL
  • Thêm các loại Controlnet mới trong Controlnet Extra : TheBoxDepth ControlnetRecolor SD15 ControlnetLightAndDark ControlnetOutfitToOutfit ControlnetLightingBasedPicture Controlnet
  • Thêm Extension mới vào list Base, thêm chế độ mast Content - Lama Cleaner trong Inpaint
  • Thêm Extension mới vào list Plus : regional-helper , replacerthumbnailizer

  Phiên bản : 2.3 ( 2/3/2024 )

  • Cập nhật phiên bản Automatic v1.8 cho bản A-Update
  • Thêm ver A-1.7
  • Thêm tuỳ chọn Controlnet XL-Base để tải controlnet cho cả XL và 1.5
  • Hỗ trợ thư viện mặc định cho ComfyUI
  • Thêm các Comfy Note mới
  • Cập nhật danh sách checkpoint thư viện mới (SDXL)

  Phiên bản : 2.2 ( 3/2/2024 )

  • Thêm các loại Instant ID controlnet cho Controlnet XL
  • Thêm các loại Controlnet mới trong Controlnet Extra : TheBoxDepth ControlnetRecolor SD15 ControlnetLightAndDark ControlnetOutfitToOutfit ControlnetLightingBasedPicture Controlnet
  • Thêm Extension mới vào list Base, thêm chế độ mast Content - Lama Cleaner trong Inpaint
  • Thêm Extension mới vào list Plus : regional-helper , replacerthumbnailizer

  Phiên bản : 2.1.2 ( 23/12/2023 )

  ⚙️ Fix lỗi không hiện các model từ drive trên GUI ComfyUI
   
  📀 Hỗ trợ tải model/lora và sử dụng AnimateDiff trên cả Automatic và ComfyUI
  • Người dùng tải model/lora AnimateDiff tại đây và lưu vào thư mục trên drive tương ứng (model : /content/drive/MyDrive/SD-Data/AnimateDiff ) (lora : /content/drive/MyDrive/SD-Data/Lora/AnimateDiffLora)
  • Riêng với Automatic1111, cần cài đặt thư mục lưu model tại Setting > AnimateDiff > Path to save AnimateDiff motion modules

  Phiên bản : 2.1 ( 17/12/2023 )

  • Thêm mới version A-1.61
  • Cập nhật A1111-Update lên phiên bản mới nhất v1.7
  • Cập nhật version AutoDrive lên bản mới nhất v.17 ( Chần chọn tuỳ chọn update )
  • Cập nhật thêm một số note quan trọng trong ComfyUI (IP-AdapterReactorUltimateSDUpscalePrompt Reader)
  • Fix lỗi xfommer của automatic v1.7

  Phiên bản : 2.0 ( 12/10/2023 )

  📂 WebUI chính :
  • Cập nhật thêm version mới : AutoDriveFooocus
  • Version Drive sẽ tải toàn bộ code SD và cài đặt trên Drive theo đường dẫn như mục tại mục ForderNamePatch nếu thư mục đó chưa tồn tại. Phiên bản này tương đương với sử dụng WebUI Drive. Sử dụng ban đầu sau khi cài đặt sẽ giống với chạy phiên bản A1111-update, từ lần tiếp theo sẽ lưu cài đặt của người dùng và theo setting của người dùng.
  • Version Fooocus sẽ cài đặt Fooocus v2.1 , phiên bản này sẽ lưu output và load Lora trên drive, người dùng có thể load model sẵn có trên drive, tuy nhiên cần tích chọn FooocusCkptDrive và drive cần trống sẵn khoảng 10GB vì Fooocus sẽ tự động tải model base SDXL và refinder nếu chưa có trên drive
  • Thêm tuỳ chọn load model Controlnet tuỳ chọn, người dùng có thể tải controlnet về thư mục ControlnetModel trên drive và chọn option Controlnet - drive để load model trên drive
  📂 WebUI drive :
  • Cập nhật lên Automatic 1.6 và tối ưu code, thêm khả năng load controlnet trên drive đồng bộ
  📂 WebUI 1click :
  • Tối ưu code, nhanh gọn hơn
  📂 Download tools:
  • Thêm tuỳ chọn tải Controlnet về drive
  📂 Train SD15 v2 :
  • Thêm các tuỳ chọn lưu stage, trên tiếp tục từ một lora với LoRA_Network_Weights
  • Bộ biên tập caption thông minh hơn
  • Trên Checkpoint / lora trong một …
  📂 Train SDXL v2 :
  • Bộ biên tập caption thông minh hơn
  • Trên Checkpoint / lora trong một …

  Phiên bản : 1.8.22 ( 6/9/2023 )

  📢 Cập nhật lại danh sách các Version :

  • Loại bỏ 2 version : SDXL , Fooocus ( Vì không cần thiết nữa )
  • Thêm Version mới : A-1.52 ( Tương đương bản Automatic 1.52 )
  • Update A1111-update từ 1.52 lên 1.6 : Phiên bản hỗ trợ chính thức của SDXL, sử dụng tối ưu hơn, ít tốn Ram- Vram hơn, sử dụng thân thiện với colab free

  📢 Cập nhật Controlnet : Thêm vào list controlnet XL các controlnet, controlnet-lora cho SDXL, controlnet XL dùng được trên cả A1111 và ComfyUI

  📢 Loại bỏ sử dụng thư mục lyco riêng cho tệp lycoris : Vì từ phiên bản 1.5 thì lycoris đã được hỗ trợ trên A1111 sử dụng như lora và không cần thông qua extension nữa, bạn nào sử dụng bản A1.3 và A1.42 chịu không không dùng lycoris hoặc tự cài thêm extension ạ

  📢 Cập nhật lại danh sách các model trong thư viện có sẵn, thêm list model SDXL phổ biến

  📢 Điều chỉnh nhỏ lại các thẻ style và wildcard (Có thể chọn update ở tuỳ chọn setting để update thẻ style )

  Phiên bản : 1.8.20 ( 20/8/2023 )

  • Thêm một Version mới : FooocusXL - Phiên bản chạy SDXL cho người mới muốn trải nghiệm SDXL một cách đơn giản và ổn định nhất, ver này cho phép bạn chạy SDXL với giao diện tối giản cùng nhiều option có sẵn để giúp người dùng hiểu cách SDXL hoạt động. ( Ver này không lưu ảnh và sử dụng dữ liệu drive )
  • Điều chỉnh Extension : Xoá bỏ DeepLibrary ở Extension Plus ( Ext này đã lỗi thời và gây xung đột với một số Ext khác ). Mang trở lại All in one Prompt mạnh mẽ hơn rất nhiều ( Khuyến khích mọi người sử dụng Ext plus, nó giờ ổn định và mạnh hơn rất nhiều ). Thay đổi SwapFaceLab về RoopSDVN - SwapFace này chạy quá nặng và gây quá nhiều bug.
  • Thêm mới Controlnet : Thêm ControlnetXL - Tam thời ControlnetXL chi hoạt động trên ComfyUi. Thêm một Controlnet - None : Để giảm thời gian tải đối với một vài trường hợp không muốn dùng controlnet. ( Trong trường hợp muốn tải UI nhanh, khuyến khích sử dụng Prune + Controlnet - None )
  • Thêm một Option nhỏ vào phần 2 : Giúp người dùng có thể thêm các comanline tuỳ chọn nhanh chóng trong một vài trường hợp muốn tuỳ biến
  • Thay đổi và nâng cấp ComfyUI : Thêm chế độ lưu ảnh vào drive theo từng từng thư mục con ( cụ thể là lưu theo ngày tháng thay vì một thư mục tổng ComfyUI như trước ). Cập nhật thêm các note phổ biến.

  Phiên bản : 1.8.18 ( 4/8/2023 )

  🔔 Cập nhật lại toàn bộ các Version :

  • Đổi tên : v2-28 => A-1.3 ( Automatic1111 1.3 - Sử dụng gradio 3.28 )
  • Đổi tên : v2-update => A1111-Update ( Automatic1111 bản mới nhất )
  • Thêm : A-1.41 ( Automatic1111 1.41 - Sử dụng gradio 3.32)
  • Thêm mới : ComfyUI , Kohya

  🔔 Version : ComfyUI

  • Hoạt động với các option - Controlnet , Prune, thư viện Checkpoint
  • Đồng bộ tất cả dữ liệu với trong thư mục SD-Data như các phiên bản Automatic khác
  • Chạy được SDXL ở colab free
  • Hoạt động với tất cả các cú pháp thường và cú pháp Dynamic Prompt như Automatic 1111
  • Được cài sẵn bộ Wildcard SDVN
  • Cài sẵn tất cả các Note cơ bản + nâng cao ( Hiresfix, Detailer, GPT, Dynamic Prompt …)
  • Tự động lưu output tại drive ( Export/ComfyUI )
  • Cách sử dụng cơ bản : Chạy với Version ComfyUI, chọn Prune nếu muốn tải ít controlnet hơn, chọn checkpoint tại thư viện nếu muốn tải thêm, Model SDVN3 được cài mặc định, nháy vào link cloudflare tại đầu phần 2 để sử dụng.

  🔔 Version : Kohya ( Trình train GUI kohya_ss )

  • Hoạt động với thư viện Checkpoint
  • Các tính năng hoạt động bình thường, phần chạy caption có thể xuất hiện lỗi, phần train lora SDXL yêu cầu sử dụng GPU A100

  🔔 Version : SDXL

  • Được tối ưu tối đa hiệu suất để chạy SDXL với colab free
  • Chỉ hoạt động với thư viện checkpoint
  • Tự động load setting riêng biệt đc tối ưu tốt nhất cho SDXL
  • Tự động tải SDXL 1.0
  • Nếu muốn sử dụng thêm checkpoint : Tải thêm về drive hoặc dán link / chọn ở phần thư viện
  • Cài sẵn các extension tương thích : Dynamic prompt / After Detailer / Style by SDXL

  🔔 Các version A-1.3 và A-1.41 :

  • Hoạt động với tất cả các option

  🔔 Các version A1111-Update :

  • Đây là phiên bản được chọn mặc định
  • Chạy được SDXL và SD 1.5 ( Yêu cầu colab prom để chạy được SDXL ), khi muốn chạy SDXL với A-update , khuyến khích nên tích chọn SDXLMode tại đầu phần 2 để chạy setting riêng của SDXL. Nếu không chọn SDXLMode, hãy lưu ý đổi Vae về auto khi chạy SDXL.
  • Khi chọn phiên bản này : Các Lyco có thể sử dụng chung như Lora, các, Lora block weight sử dụng cú pháp khác, tham khảo

  🔔 Thư viện checkpoint :

  • Cập nhật danh sách thư viện mới : Nhiều hơn, mới hơn
  • Thêm option : SaveFromMyDrive - Giúp tải thẳng checkpoint được chọn hoặc được dán link tải ở phần custom link về thư mục model trên Drive thay vì lưu tạm thời trên colab

  🔔 QRControlnet :

  • Thêm Extension : QR-toolkit hỗ trợ tạo mã và check mã QR
  • Hỗ trợ 4 loại controlnet phục vụ làm QR

  🔔 Extension :

  • Base : Faceswaplab được thay thế cho Faceswap-SDVN
  • Train : Thêm lại Dreamboot

  💡 Cách setting Extension theo từng cá nhân :

  • Tại giao diện Ui A1111, vào phần Wildcard => Ấn Reset => Chọn thẻ MyExtensionList => Nhập link github extension theo từng dòng tại ô text bên phải, ấn Save.
  • Các extension không dùng , vào phần Extension, bỏ chọn => Save
  • Từ phiên chạy lần sau, các Extension sẽ được cài đặt hoàn toàn theo ý muốn

  💡 Cách setting token để chạy sever Ngrok một lần duy nhất :

  • Lấy token Ngrok : tại đây
  • Tại giao diện Ui A1111, vào phần Wildcard => Ấn Reset => Chọn thẻ Ngroktoken => Dán link ngrok token tại ô text bên phải, ấn Save
  • Từ lần chạy Ui tiếp theo, luôn có một sever Ngrok xuất hiện trước phần Gradio sever, chạy Ngrok sever sẽ ổn định và ít lỗi hơn.

  💡Cách dùng chung dữ liệu drive :

  • Sau khi chạy WebUi lần đầu bằng tài khoản chính, một thư mục SD-Data sẽ được tạo trên Drive của tk chính
  • Tại Drive tài khoản chính , Phải chuột vào thư mục SD-Data, chọn chia sẻ => Nhập các tài khoản phụ và phân quyền đọc ghi
  • Tại Drive tài khoản phụ, vào mục Được chia sẻ => Phải chuột vào thư mục SD-Data , chọn thêm lối tắt => Tạo lối tắt đến Drive, đảm bảo thư mục SD-Data là duy nhất trên tk phụ.
  • Từ lần sau, tk phụ dùng web Ui sẽ luôn sử dụng chung thư viện dữ liệu với tk chính

  💡 Một số mô tả chi tiết : Yêu cầu mở phần ẩn trên cùng trang colab hoặc nháy vào nút hướng dẫn để xem thêm.

  Phiên bản : 1.7.16 ( 15/7/2023 )

  • Cập nhật version SDXL : Chỉ chạy đc trên tài khoản colab pro kích hoạt ram cao cấp 25GB tại setting colab. Người dùng chỉ cần chọn version SDXL là được. Phiên bản này sẽ tải hết các dữ liệu cần thiết để sử dụng SDXL, người dùng ko cần tải gì cả.
  • Điều chỉnh nhỏ một số extension giữa base và plus
  • Thêm controlnet QR-monter vào QR option

  Phiên bản : 1.6.14 ( 7/7/2023 )

  📖 Các thay đổi trong phiên bản :

  • Cập nhật các tuỳ chọn mới :
   • Prune option : Tuỳ chọn này giúp loại bỏ các extension không quá quan trọng, loại bỏ tải thư viện model-lora, giảm các số lượng các controlnet giúp tải ctrinh nhanh gọn hơn
   • Ngroktoken option : Tuỳ chọn này sẽ chạy sau khi đc nhập token riêng của mỗi tk, giúp tạo link sever khác ổn định hơn ngoài link sever gradio. Xem thêm tại đây - Link
  • Cập nhật danh sách checkpoint chọn bạn đầu, bao gồm các checkpoint SDVN và các bản update checkpoint khác
  • Cập nhật thêm danh sách Extension, xem thêm tại : Catalog
   • Extension base : Thêm mới Dynamic-CFG Self Attention Guidance(SAG) Color-enhanceFaceswapper thay thế Roop , loại bỏ Canva-zoom do lỗi xung đột
   • Extension plus : Thêm mới Segment-anything Inpaint-anything Agent-scheduler
   • Extension train : Thêm mới Embedding-inspector Merge-board
  • Cập nhật thêm Style file và thẻ wildcard mới : Thêm các thẻ random mới và các thẻ tuỳ chọn đa dạng hơn ( Khuyến khích việc chọn setting - update hoặc setting - reset all để cập nhật style file và cài đặt tốt hơn )
  • Thêm một model Upscate : 4x-RealisticRescaler

  📖 Cập nhật đồng bộ đối với các phiên bản Drive , Quick, 1click . Thêm sever ngrok đối với bản drive

  Phiên bản : 1.6.12 ( 15/6/2023 )

  1. Cập nhật lại các danh sách model mới trong thư viện, nhiều hơn và các bản mới hơn
  2. Thêm các Extension mới vào Base : Faceswap , Openpose-editor
  3. Cập nhật lại các prompt mẫu trong thẻ style ( Yêu cầu chọn update tại mục setting đầu colab để update thẻ mới )
  4. Thêm bộ thẻ wildcard mới vào mặc định.
  5. Thêm các chế độ mới : DeforumMode | SwapVersion ( Miêu tả chi tiết tại post cũ ) | QRControlnet ( Tải thêm controlnet chuyên làm QR và extension tích hợp làm mã QR )

  Phiên bản : 1.6.10 ( 31/5/2023 )

  1. Điều chỉnh v2-update làm phiên bản chọn mặc định, v2-update được cập nhật lên AUTOMATIC1111 1.3.1 mới nhất.
  2. Điều chỉnh lại các danh sách Extension
  3. Thêm tuỳ chọn Lybrary Data : Bỏ chọn tuỳ chọn này để các dữ liệu checlpoint, lora, textual mặc định không được tải về, giúp tiết kiệm khoảng 5GB ổ lưu trữ colab
  4. Điều chịnh lại một số setting mặc định trong UI : Adetailer được bật tự động, tắt bật tự động hiresfix
  5. Thêm thự mục Lyco trong drive để lưu các định dạng model Lycoris, cú pháp sử dụng trong prompt tham khảo Lycoris

  Cập nhật lại toàn bộ SDVN-Drive | SDVN-Qucik | SDVN-1click đồng bộ với bản chính.

  Giới thiệu công cụ mới Lora Train - 1click :

  1. Mô tả : Phiên bản này tối ưu việc train lora nhanh nhất có thể, chỉ cần nhập tên thư mục ảnh train đã được tải vào SD-Data/TrainData, link download model train là được.
  2. Hiện tại hỗ trợ 2concept train là 512 và 768

  Phiên bản : 1.5.09 ( 22/5/2023 )

  1. Điều chỉnh code nguồn, điều chỉnh màn hình thông báo colab thân thiện hơn
  2. Điều chỉnh ex AR-helper thay cho AR
  3. Sẽ có các cập nhật nhỏ bổ sung thêm trong tuần sau

  Giới thiệu công cụ mới WebUI-Drive :

  1. Mô tả : Phiên bản này khi sử dụng sẽ giống hoàn toàn phiên bản chính,đồng bộ hoàn toàn về setting và dữ liệu đối với tất cả các bản UI, điểm khác biệt duy nhất là các dữ liệu người dùng có thể sửa hoàn toàn đc,miễn là có đủ dung lượng, bạn thích cài thêm extension hay sửa gì cũng đc
  2. Chỉ cần một link duy nhất, 1bấm duy chạy duy nhất
  3. Có thể chọn tên thư mục để lưu vào drive theo ý thích, miễn là thư mục đó chưa tồn tại trên drive. Có thể cài đặt nhiều bản khác nhau, miễn là khác tên.
  4. Phiên bản này sẽ không nhận các update sau khi cài đặt, các update người dùng sẽ tự update bằng tay.

  Lời khuyên : Nếu đủ dung lượng drive, các bạn nên dùng thử bản drive trên, nó là một biện pháp backup rất tốt khi gặp lỗi ở bản chính, đơn giản vì bản đó bị khoá update !

  Phiên bản : 1.5.08 ( 16/5/2023 )

  ■ Cập nhật phiên bản v2-update lên gradio 3.29 , thêm 1 phiên bản version sao lưu v2-28. Hiện tại v2-update có lỗi không nhận model, lora cache ae lưu ý, v2-28 là phiên bản mặc định chạy ổn định nhất

  ■ Cập nhật thêm chế độ custom link download trước khi sử dụng, hỗ trợ các bác drive yếu thích test model mới

  ■ Thêm extension mới kohya script vào extraplus, phục vụ các nào thích tạo model và train.

  ■ Ra mắt công cụ mới Dreamboot - Kohya UI, tuy nhiên công cụ này mang tính tham khảo, chưa test kỹ khả năng sử dụng.

  ■ Thêm chế độ cho phiên bản quick, bản này giờ siêu nhanh và nhiều opption hơn

  ■ Cải thiện tốc độ cho phiên bản 1click, nhanh hơn và ổn định hơn, lược khá nhiều extension.

  Phiên bản : 1.5.07 ( 10/5/2023 )

  ■ Điều chỉnh Option - Version :

  • Loại bỏ ver1
  • Điều chỉnh tên version theo phiên bản Gradio : ver2-16 , ver2-23
  • Update phiên bản ver2-update lên gradio 3.28

  ■ Thêm Option - Setting

  ■ Cập nhật thư viện Checkpoint : Loại bỏ một số model cũ, tăng số lượng lên tối đa 6/28 model

  ■ Cập nhật lại giao diện UI : Việt Hoá một phần nhỏ

  ■ Cài đặt thêm Wildcard mặc định : Thêm hơn 2000 wildcard mặc định

  ■ Cập nhật phiên bản style : Thêm các thẻ style thông minh hơn

  ■ Đặt lại setting mặc định : Đặt các setting tối ưu nhất làm mặc định để tối ưu quá trình làm ảnh

  ■ Đặt lại Extension : SD-CN-Animation vào video option,Canva-zoom vào base

  ■ Bổ sung thêm script : Thêm 2 script

  ■ Giới thiệu thêm 2 trang web hỗ trợ sử dụng :

  • WebUI Catalog : Hỗ trợ tra cứu các tài nguyên tích hợp trong phiên bản WebUI
  • Bộ công cụ : Giới thiệu các bộ công cụ bổ sung và các trình công cụ tích hợp sử dụng ngay.

  ■ Giới thiệu công cụ mới : Phiên bản WebUI - Quickver

  ■ Cập nhật phiên bản WebUI - 1click

  ■ Giới thiệu chức năng tích hợp các công cụ sử dụng ngay trên web

  Update bổ sung : 1.4.06 ( 29/4/2023 )

  • Thêm Extension ver video:  Deforum Ebsynth
  • Nâng cấp python 3.10

  Phiên bản : 1.4.06 ( 27/4/2023 )

  • Fix giao diện cho phiên bản v1,v2
  • Thêm Extension ver video:  SadTalker Infinity zoom  Mov2mov Temporal-Kit
  • Thêm 3D open-pose vào Extension extraplus
  • Thêm chức năng thay đổi phiên bản không cần ngắt phiên, dừng chọn và chạy lại là được
  • Fix lại code và tối ưu tốc độ

  Update bổ sung 1.3.05 ( 25/4/2023 )

  • Fix giao diện cho phiên bản v2update
  • Cập nhật lại danh sách extension : Base - Thêm Image-browsing , ExtraPlus - Thêm Better-prompt Ultimate-upscale Face-editor Tiled-Diffusion

  Phiên bản : 1.3.05 ( 24/4/2023 )

  • Cập nhật thêm bảng tuỳ chọn cho extension ( 3 tuỳ chọn base - plus - extraplus )
   • Base : Controlnet , Openpose, Lora Block, AR, Locon, Supermerge,Dynamic prompts, Two-shot, B-Llul
   • Plus : Base + Cutoff , Prompt-fusion,Composable-lora, Civitai-Helper, Tagcomplete, Depth lib
   • ExtraPlus : Base + Plus + Mov2Mov
  • Tối ưu dung lượng, fix lỗi thiếu file yaml, cập nhật bảng tuỳ chọn cho controlnet ( 2 tuỳ chọn Base - Extra )
   • Base : Full Controlnet 1.1 cơ bản + T2A Style + T2A Color
   • Extra : Full Controlnet 1.1 + Full T2A Controlnet + PipeFace , Ip2p, Shuffle, Softedge, Tile
  • Cập nhật lại thư viện model checkpoint :
   • Loại bỏ một số model đã cũ
   • Thêm vào các model : HenmixRealv23, FantasticRealv3, V08, FishMix, ThreeDelicacyv2
  • Điều chỉnh lại extension PTS-API, chỉ xuất hiện trên phiên bản v1, v2

  Mini update ( 21/4/2023 )

  • Fix lỗi cảnh báo của google
  • Loại bỏ extension CivitAI helper, Composable LoRA
  • Giảm thiểu một vài controlnet ít sử dụng

  Phiên bản : 1.2.04

  • Thay đổi checkpoint mặc định thành SDVN-Real-v2
  • Nâng cấp controlnet v1.1
  • Cập nhật phiên bản style tối ưu hơn ( Muốn cập nhật, tìm file style.csv trong drive rồi xoá đi )
  • Cập nhật tính năng setting mặc định ( Sử dụng nút mũi tên dưới nút Generate để thay đổi nhanh các setting gen hình chuẩn - nhanh )
  • Update lại thumb mặc định trong extra network

  Phiên bản : 1.2.03

  • Thêm tuỳ chọn : Lựa chọn phiên bản sử dụng ( v1, v2, v2 update )

  + v1, v2 : Được cố định không update UI và 1 số extension, phiên bản v1 và v2 khác nhau không nhiều tuỳ sở thích sử dụng của mỗi người. Phiên bản này được lược nhiều extension , chỉ giữ các extension quan trọng

  + phiên bản v2update ( Được cập nhật luôn update trực tiếp phiên bản mới nhất của AUTO1111 và các extension, bản trước vẫn update chậm hơn bản gốc AUTO1111 ) . Được cài đặt đầy đủ các extension mới và update thường xuyên
  • Lược bớt phần chọn lora, chuyển sang tải tự động 1 số lora mặc định
  • Tối ưu hoá giao diện cho dễ nhìn hơn, chuyển hướng dẫn vào ô ẩn
  • Update hỗ trợ API cho SD-Photoshop, hướng dẫn trong mô tả ở ô ẩn , đã test tương thích với v1 và v2
  • Phiên bản 1quick được thiết đặt tương đương phiên bản v1 và được tải ít tài nguyên hơn
  • Model mặc định được chuyển qua OtakuWaveMix

  Phiên bản : 1.1.02

  • Cải thiện giao diện cho gọn gàng, sạch đẹp hơn
  • Bổ sung tuỳ chọn lưu hypernetwork trong drive
  • Bổ sung phần chọn 1 số lora cơ bản không dùng drive trước khi sử dụng
  • Bổ sung các Embeddings cho phần negative prompt , tác dụng để tăng chất lượng hình ảnh và giảm thiểu lỗi giải phẫu
  • Bổ sung 4 model base các phiên bản SD gốc 1.4,1.5,2.1-512,2.1-768
  • Bổ sung thêm 1 model real - Henmix
  • Thay đổi lại file style cho thông minh hơn ( Lưu ý muốn cập nhật file style, vào drive xoá style.csv trong thư mục setting trước )
  • Một số extension đã được thêm vào trong tuần : Llul ( Vừa fix lỗi về phiên bản cũ để không dính lỗi giao diện ), Latent-Couple , Composable-lora , Dynamic-prompts , CiviAI-Helper, Fushion
  • Phiên bản train cũng được cập nhật lại giao diện và fix code cho an toàn hơn và đã train đầy đủ đc Lora, Locon, Loha