Catalog thư viện tích hợp trong công cụ WebUI

Bảng thông tin về chi tiết về các phiên bản option. Các thư viện, dữ liệu được tích hợp sẵn. Giúp người dùng có thể dễ dàng tra cứu và lựa chọn trong quá trình sử dụng phiên bản WebUI

Các model/checkpoint tích hợp trong thư viện WebUI

VN Model

Giới thiệu một số model hay do các tác giả Việt Nam tạo ra

SDVN1 - Real

Phiên bản : v1

Phong cách : Untra Real

Nguồn : Stable Diffusion.VN

Chi tiết

SDVN2 - RealRPG

Phiên bản : v1

Phong cách : Ảnh thật, fantashy art, thời trang, phong cảnh

Nguồn : StableDiffusion.VN

Chi tiết

SDVN3 - RealART

Phiên bản : v1

Phong cách : ART - Real,900 style art all in one

Nguồn : Stable Diffusion.VN

Chi tiết

SDVN4 - 3DCuteVN

Phiên bản : v1

Phong cách : 2.5D , 3D, chibi, Việt Nam girl

Nguồn : StableDiffusion.VN

Chi tiết

SDVN4 - 3DCuteVN

Phiên bản : v1

Phong cách : 2.5D , 3D, chibi

Nguồn : StableDiffusion.VN

Chi tiết

DucHentai - GoDofSimp

Phiên bản : v0.2

Phong cách : Anime

Nguồn : mage.space

Chi tiết

DucHaiTen - Darkside

Phiên bản : v4

Phong cách : Real, Art, Fantashy

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

DucHaiTen - Nijicute

Phiên bản : v2.3.5

Phong cách : 3D model render, Niji

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

DucHaiTen - StyleLikeMe

Phiên bản : v1

Phong cách : Anime, fantashy

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

Hius - DreamFul

Phiên bản : v3

Phong cách : Real, Fantashy

Nguồn : CivitAI

Chi tiết
Realistic - 2.5D Model

Chilloutmix

Phiên bản : v2

Phong cách : Ảnh thật, phụ nữ châu Á

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

RealisticVision

Phiên bản : v2

Phong cách : Người thật, mẫu Tây

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

Deliberate

Phiên bản : v2

Phong cách : Người thật, art

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

RPG

Phiên bản : v4

Phong cách : Art, cổ điển, cinematic

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

Henmix

Phiên bản : v2.3

Phong cách : Untra Real, người thật, phụ nữ Á Đông

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

FantasticReal

Phiên bản : v3

Phong cách : Ảnh thật, fatashy

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

V08

Phiên bản : v0.8

Phong cách : Art, 2.5D, girl

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

MajicRealistic

Phiên bản : v2

Phong cách : Untra Realistic

Nguồn : CivitAI

Chi tiết
Anime - Paint Model

Counterfeit

Phiên bản : v2.5

Phong cách : Anime

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

Otakuwavemix

Phiên bản : Pro

Phong cách : Anime

Nguồn : Sưu tầm

Anythingv4

Phiên bản : v4.5

Phong cách : Anime

Nguồn : HuggingFace

Dalcefo

Phiên bản : v4

Phong cách : Anime, 2.5D

Nguồn : Sưu tầm

Camellia

Phiên bản : v1

Phong cách : Anime, 2.5D

Nguồn : Sưu tầm

FishMix

Phiên bản : v1

Phong cách : Anime, ink

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

OrientalMix

Phiên bản : v2.2

Phong cách : Anime, ink paint

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

Three Delicacy

Phiên bản : v2

Phong cách : Anime, ink paint

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

咸鱼大涂抹 - The old fish Spread

Phiên bản : v2.5

Phong cách : Anime, màu nước

Nguồn : Sưu tầm CivitAI

Chi tiết

啥玩意完 - old fish

Phiên bản : v1

Phong cách : Anime, tranh Tàu

Nguồn : Sưu tầm CivitAI

Chi tiết

NightSkyYOZORA

Phiên bản : v1

Phong cách : Anime

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

Thư viện Lora được tích hợp sẵn mặc định

DSLRgirl

Phiên bản : v1

Tác dụng : Điều chỉnh khuôn mặt á đông / Việt Nam hơn, tạo hiệu ứng xoá phông cho ảnh, tăng độ real - tạo nước ảnh thật hơn, giống máy ảnh cơ.

Cách dùng : Sử dụng tốt ở weight = 1 và không cần điều chỉnh gì, có thể giảm để kết hợp các Lora khác

Nguồn : StableDiffusion.VN

FashionGirl

Phiên bản : v5

Tác dụng : Điều chỉnh đường nét khuôn mặt á đông, phù hợp với mọi model

Cách dùng : Tác dụng mạnh ngay ở weight thấp, từ 0.3-0.6 , có thể kết hợp mạnh mẽ cùng nhiều Lora khác

Nguồn : CivitAI

DollLikeness

Phiên bản : v2

Tác dụng : Điều chỉnh đường nét khuôn mặt Hàn Quốc hơn, bổ sung thêm cơ sở dữ liệu trang phục, pose dáng phong cách hiện đại - Hàn.

Cách dùng : Tác dụng mạnh ngay ở weight thấp, từ 0.3-0.6 , có thể kết hợp mạnh mẽ cùng nhiều Lora khác

Nguồn : CivitAI

EpiNoise

Phiên bản : v2

Tác dụng : Tạo chiều sâu trường ảnh hơn, tăng độ chi tiết cho bức ảnh. Tạo độ noise, tăng độ real

Cách dùng : Tác dụng ngay ở weight = 1, thích hợp với các model realistic

Nguồn : CivitAI

Watercolor

Phiên bản : v4

Tác dụng : Tạo hiệu ứng màu nước cho ảnh

Cách dùng : Có thể sử dụng kết hợp Lora Block và kết hợp điều chỉnh trọng số để tạo ra hiệu ứng ảnh mong muốn, phù hợp model anime

Nguồn : CivitAI

Bảng tra thông tin Version SDVN WebUI

Phiên bản Thông tin phiên bản Ghi chú
SDXL Gradio : 3.32.0
Python : 3.10.10
Sử dụng chạy thử phiên bản SDXL mới
Ver2-16 Gradio : 3.16.2
Python : 3.10.10
Comit : b586894c
Chạy tích hợp tốt nhất với Photoshop Extension
Ver2-23 Gradio : 3.23.0
Python : 3.10.10
Comit : 22bcc7be
Sử dụng ổn định nhất và tốc độ ổn nhất
Ver2-28 Gradio : 3.28.0
Python : 3.10.10
Comit : cc33a970
Sử dụng ổn định nhất và tốc độ ổn nhất
Ver2-update Gradio : 3.32.0
Python : 3.10.10
Comit :AUTOMATIC1111 1.4.1
Phiên bản hiện hành của Automatic1111

Bảng tra thông tin các Extension

 
Extension Base Mô tả : Các Extension cơ bản có trong mọi phiên bản sử dụng
Auto Photoshop Extension giúp API/kết nối với photoshop của máy tính
Additional Networks Bổ sung phương pháp sử dụng Lora/Lycoris tích hợp mạnh mẽ hơn không cần thông qua Extra Networks, xem thông tin của Lora
Controlnet Extension mạnh mẽ, giúp kiểm soát tất cả các yếu tố trong Stable Diffusion
Openpose Editor Bổ sung khả năng tự tạo pose ngay trên UI, hỗ trợ sử dụng với Controlnet Open Pose
Lora Block Weight Tăng khả năng kiểm soát, tinh chỉnh sâu hơn với các Lora/Lycoris
AR-helper Hỗ trợ tạo nhanh các kích thước hình ảnh theo đúng tỉ lệ nhất định
Lycoris Trình bổ sung giúp webUI có thể sử dụng các biến thể Lora trong Extra Network
Supermerger Bổ sung khả năng hợp - tách các checkpoint, lora để tạo ra các model mới
Dynamic prompts Hỗ trợ thêm cú pháp prompt mới, giúp tạo các biến thể ngẫu nhiên theo danh sách/dữ liệu có sẵn
Two shot / Latent Couple Trình kiểm soát prompt theo từng vùng nhất định trên hình ảnh
Image Browsing Trình quản lý hình ảnh ngay trên giao diện UI
Canva-zoom Trình hỗ trợ inpaint, giúp điều chỉnh khung vẽ để quá trình tô vùng chọn dễ dàng hơn
One Prompt Button Tạo thêm một script hỗ trợ tạo prompt tự động dễ dàng hơn
Prompt translator Tự động dịch prompt về ngôn ngữ Tiếng Anh
Regional Prompter Công cụ hỗ trợ giúp kiểm soát prompt theo từng vùng trên ảnh
After detailer Công cụ hỗ trợ tự động tìm khuôn mặt / đối tượng để thêm,fix chi tiết ảnh
CivitAI Công cụ hỗ trợ tải, tìm dữ liệu trên CivitAI ngay trên UI về drive của SDVN-Data
Faceswapper Extension dựa trên Roop, giúp thay đổi nhanh khuôn mặt mẫu sau khi gen hình
Openpose-editor Extension giúp chỉnh sửa dáng pose ngay trong controlnet
Dynamic-CFG Công cụ giúp loại bỏ giới hạn CFG gây hỏng hình ảnh
SAG Công cụ giúp loại bỏ giới hạn CFG gây hỏng hình ảnh
Color-enhance Công cụ giúp tăng sắc độ cho hình ảnh, giảm phụ thuộc vào màu VAE
Extension Plus Mô tả : Bao gồm tất cả các Extension Base và các Extension theo bảng dưới
Composable Lora Extension kết hợp với Latent Couple để kiểm soát lora tốt hơn theo từng vùng trên ảnh
Civitai Helper Giúp hỗ trợ tải, quản lý, cập nhật, tra cứu thông tin các model trên CivitAI
Tagcomplete Trình hỗ trợ gợi ý nhanh khi nhập prompt
Depth Lib Giúp tạo nhanh các sơ đồ depth, kết hợp với controlnet để kiểm soát các mô hình / bàn tay
3D open pose Trình tạo pose nâng cao cho controlnet
Prompt all in one Trình hỗ trợ tạo prompt, dịch prompt, chat GPT trong 1
Negative Prompt Weight Ext hỗ trợ kiểm soát trọng số của negative prompt
Segment-anything Công cụ tuyệt vời giúp chọn nhanh các đối tượng trong hình ảnh, giúp quá trình inpaint - controlnet nhanh hiệu quả hơn
Inpaint-anything Công cụ giúp chọn nhanh bất kỳ đối trượng nào trong hình ảnh một cách tự đồng chính xác, hỗ trợ inpaint cực kỳ mạnh mẽ
Agent-scheduler Extension giúp tự động hoá các quá trình gen ảnh tuần tự theo một chuỗi cài đặt
Extension Video Mô tả : Bao gồm tất cả các Extension Base và các Extension theo bảng dưới
SadTalker Tạo animation cho nhân vật nói theo âm thanh đầu vào có sẵn
Infinite Zoom Tạo video zoom in - zoom out vô tận
Mov2mov Extension giúp chuyển đổi video đầu vào thành video mới theo mô tả
TemporalKit Extension giúp chuyển đổi video đầu vào thành video mới theo mô tả
Deforum Giúp tạo ra video biến đổi animation theo nguyên tắc img-img + outpainting
SD-CN Animation Extension giúp chuyển đổi video đầu vào thành video mới theo mô tả
Ebsynth Utility Extension giúp chuyển đổi video đầu vào thành video mới theo mô tả
Abysz LAB Extension giúp chuyển đổi video một cách ổn định hơn
Extension Train Mô tả : Bao gồm tất cả các Extension Base và các Extension theo bảng dưới
Kohya-sd-scripts Trình train trực tiếp trong UI cùng các công cụ hỗ trợ xử lý hình ảnh, lora trong 1
Merge-board Công cụ giúp tạo một chuỗi merge model tự động
Model toolkit Tool hỗ trợ người dùng đọc thông tin, sửa dữ liệu model
Embedding-inspector Công cụ giúp merge,tạo chỉnh sửa các embedding
Model Preview Xem nhanh thông tin model
Embedding Merge Công cụ hợp nhất các Embedding để taoh Embedding mới
Tra cứu thêm Automatic1111 Extension Wiki

Bảng tra các loại Controlnet theo từng phiên bản

Phiên bản Thông tin phiên bản Ghi chú
Base Prune Canny
Depth
Inpaint
Lineart
Openpose
T2-color
T2-style
Nguồn tham khảo :

Các loại controlnet cơ bản : GitHub | HuggingFace
Controlnet T2I-Adapter : GitHub | HuggingFace | PDF
Controlnet MediaPipe : HuggingFace

Base Canny
Depth
Inpaint
Lineart-anime
Lineart
Mlsd
Normalbae
Openpose
Scribble
Seg
T2-color
T2-style
Tile
Brightness
Nguồn tham khảo :

Các loại controlnet cơ bản : GitHub | HuggingFace
Controlnet T2I-Adapter : GitHub | HuggingFace | PDF
Controlnet MediaPipe : HuggingFace

Extra Ip2p
PipeFace
PipeFace-v2
Shuffle
Softedge
T2-canny-v2
T2-canny
T2-depth-v2
T2-depth
T2-keypose
T2-openpose
T2-seg
T2-sketch-v2
T2-sketch
T2-zoedepth
Lưu ý sử dụng :

Phiên bản Controlnet Extra sẽ chiếm dụng thêm 5GB bộ nhớ colab,
nếu sử dụng phiên bản này, hãy lưu ý chọn 1-2 model trong thư viện,
tránh lỗi thiếu bộ nhớ đối với tài khoản free

Mô tả các option setting

Phiên bản Mô tả
None Load setting có sẵn từ thư mục setting15
Updatestyle Tuỳ chọn này sẽ xoá file style card trong drive để tải về file style card mới nhất
Resetall Tuỳ chọn này sẽ xoá file toàn bộ setting từ thư mục setting15 để cập nhật lại các setting và style card mặc định
Tuỳ chọn Lybrary Data Bỏ chọn tuỳ chọn này để các dữ liệu checlpoint, lora, textual mặc định không được tải về, giúp tiết kiệm khoảng 5GB ổ lưu trữ colab
Tuỳ chọn Ngroktoken Điền vào mã token ngrok cá nhân để kích hoạt thêm sever ngrok bổ sung thêm ngoài sever gradio
Tuỳ chọn DeforumMode Tuỳ chọn này chỉ kích hoạt khi chọn extension video, nó sẽ loại bỏ các extension gây xung đột với deforum để giúp deforum có thể chạy được controlnet
Tuỳ chọn QRControlnet Tuỳ chọn này sẽ tải thêm một Controlent và một Extension giúp hỗ trợ quá trình làm mã hình ảnh QR
Custom Model Nhập link tải model để kích hoạt chế độ tải checkpoint tuỳ chọn bất kỳ không lưu vào drive
Lưu ý Để load file style từ phiên bản cũ, yêu cầu copy file style.csv thừ thư mục Setting tới thư mục Setting15

Bảng tra các loại Textual Embeddings được tích hợp

 
Tên Embeddings Mô tả : Chỉ sử dụng cho Negative Prompt
EasyNegative Nâng cao chất lượng hình ảnh
BadArtist Hạn chế các tác phẩm từ các Artist kém
BadArtistAnime Hạn chế các tác phẩm từ các Artist Anime kém
BadHands Hạn chế lỗi giải phẫu bàn tay
BadImage Hạn chế sự xuất hiện các ảnh xấu
BadPrompt Hạn chế ảnh hưởng của các từ khoá làm giảm chất lượng ảnh
Deepnegative Cải thiện lỗi giải phẫu cơ thể
Ghi chú cách dùng nhanh Sử dụng nhanh toàn bộ các textual trên bằng thẻ style - NegativeTextual
Ghi chú bổ sung Việc lạm dụng các Textual này có thể làm hạn chế sự sáng tạo của AI, gây ra những tác dụng phụ không mong muốn

Bảng tra các Script được tích hợp

Tên script Mô tả
Prompt Matrix Tạo ra các biến thể ma trận từ tổ hợp các prompt, tạo ra ảnh grid để so sánh
Prompts from file or textbox Tạo ra các hình ảnh được tạo theo danh sách prompt có trong file txt được nhập
Run n times Chạy Genetate lặp lại n lần nhất định
X/Y/Z Plot Tạo bảng grid so sánh các biến thể theo các cách kết hợp thông số khác nhau
Loopback wave Chức năng phần img-img, giúp tạo ra video bằng việc kết điều chỉnh denoistreng
Loopback Chức năng phần img-img, giúp ảnh tạo ra được kết hợp lại với ảnh ban đầu một lần nữa để tăng độ chính xác
Ghi chú bổ sung Các scipt được bổ sung theo các extension kèm theo, đọc các extension tương ứng để hiểu và sử dụng
Tham khảo thêm Các scipt khác : Github

Bảng tra và cách sử dụng các thẻ style

Tên thẻ Tác dụng
Cách sử dụng

- Có 3 bộ thẻ chính ( Quality, Object, Random )

- Ngoại trừ các thẻ Random, tất cả các thẻ đều có thể sử dụng chung với nhau.

- Có thể kết hợp các thẻ kèm với các từ khoá bổ sung.

BasePrompt Gồm các từ khoá tăng chất lượng hình ảnh
RealQuality Tăng chất lượng hình ảnh lên Real nhất
RealNegative Bổ sung từ khoá vào Negative để tăng chất lượng ảnh lên Real hơn
NegativeBody Gồm các từ khoá cải thiện giải phẫu và tăng, tăng chất lượng nhân vật, giảm yếu tố ntfs
NegativeText Gồm các từ khoá chứa Negative Textual được nhúng mặc định / Tham khảo Textual catalog
Light Tạo random ra 1-3 từ khoá về ánh sáng
Acssessory Tạo random ra 1-4 từ khoá trang sức, phụ kiện cho nhân vật
Hair Tạo random kiểu tóc cho nhân vật
Wear Tạo random trang phục cho nhân vật
Location Tạo random địa điểm trong bức ảnh
Item Tạo random đồ vật trong bức ảnh
Style Tạo random style of {artis}
View Tạo random về góc chụp, camera chụp ảnh
Time Tạo random thời gian, mùa
Characters Tạo random các nhân vật thật, ảo, người nổi tiếng
CameraLight Tạo random theo concept máy ảnh, view ...
Stylemix Tạo random kết hợp 1-4 style of {artis}
R-Fashion Tạo random ra bức ảnh với chủ thể nữ trang phục hiện đại
R-Allstyle Tạo random ra bức ảnh với nhiều style khác nhau
R-PortraitLadyArt Tạo random ra bức ảnh chân dung nữ theo phong cách nghệ thuật
R-PortraitLadyReal Tạo random ra bức ảnh chân dung nữ theo phong cách thật
R-PortraitCharArt Tạo random ra bức ảnh chân dung với nhân vật bất kỳ theo phong cách art nghệ thuật
R-PortraitCharReal Tạo random ra bức ảnh chân dung với nhân vật bất kỳ theo phong cách ảnh chụp thật
Concept-Aodai Tạo random ra bức ảnh áo dài , áp dụng với model SDVN

Bảng tra các loại VAE được tích hợp sẵn

Tên VAE Mô tả :
VAE84 Vae-ft-mse, được kích hoạt mặc định áp dụng cho mọi model, cân đối về màu sắc, thích hợp cho mọi model
VAE56 Vae-ft-ema, thích hợp với mọi model, màu sắc có độ tươi nhẹ hơn VAE84
Waifu-anime VAE được phát triển cho model Waifu Diffusion, thích hợp sử dụng cho model anime
Anime Bản VAE phát triển riêng cho Anything, thích hợp sử dụng cho các model anime